Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Enabling Intel Optane memory (Aktivere Intel Optane-minnet)

Trinn

  1. Klikk på søkeboksen på oppgavelinjen, og skriv inn "Intel Rapid-lagringsteknologi".
  2. Intel Rapid-lagringsteknologi
  3. Klikk på AktiverStatus-fanen for å aktivere Intel Optane-minnet.
  4. Velg en kompatibel rask stasjon på varselskjermen, og klikk deretter på Ja for å fortsette aktivering av Intel Optane-minnet.
  5. Klikk på Intel Optane-minnet > Start på nytt for å aktivere Intel Optane-minnet.

    MERK: Programmer kan bruke opp til tre etterfølgende omstarter etter aktivering for å oppnå fordelene med full ytelse.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\