Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Ta ut systemviften

Forutsetninger

 1. Følg fremgangsmåten i Før du arbeider inne i datamaskinen.
 2. Ta ut SD-minnekortet.
 3. Ta av basedekslet.
 4. Ta ut batteriet.

Trinn

 1. Koble VGA-kortkabelen [1] og skjermkabelen [2, 3] fra hovedkortet.
  Ta ut systemviften
 2. Løsne VGA-kortkabelen og skjermkabelen fra kabelføringene på viften [1].
 3. Koble viftekabelen fra hovedkortet [2].
  Ta ut systemviften
 4. Fjern (M2x3)-skruene som fester viften til håndleddstøtten og tastaturenheten [1].
 5. Løft viften fra håndleddstøtten og tastaturenheten [2].
  Ta ut systemviften

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\