Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Ta ut WWAN-kortet

Forutsetninger

 1. Følg fremgangsmåten i Før du arbeider inne i datamaskinen.
 2. Ta ut SD-minnekortet
 3. Ta ut SIM-kortet.
 4. Ta av bunndekselet.
 5. Koble fra batteri-kabelen.

Trinn

 1. Fjern den ene (M2x3)-skruen som fester WWAN-kortbraketten til WWAN-kortet [1].
 2. Skyv, og ta ut WWAN-kortbraketten som fester WWAN-kablene [2].
 3. Koble WWAN-kablene fra kontaktene på WWAN-kortet [3].
 4. Løft WWAN-kortet fra kontakten på WWAN-tilleggskortet [4].
  SIM

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\