Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Ta ut WWAN-tilleggskortet

Forutsetninger

  1. Følg fremgangsmåten i Før du arbeider inne i datamaskinen.
  2. Ta ut SD-minnekortet.
  3. Ta ut SIM-kortet.
  4. Ta av basedekslet.
  5. Koble fra batteri-kabelen.
  6. Ta ut WWAN-kortet.

Trinn

  1. Åpne låsen, og koble kabelen for WWAN-tilleggskortet fra WWAN-tilleggskortet.
    SIM
  2. Fjern de to (M2x3)-skruene som fester WWAN-tilleggskortet til håndleddstøtten og tastaturenheten [1], og løft deretter WWAN-tilleggskortet fra håndleddstøtten og tastaturenheten [2]. SIM

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\