Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Sette inn WWAN-kortet

Om denne oppgaven

FORSIKTIG: Ikke før noen kabler under WWAN-kortet for å unngå skade på WWAN-kortet.

Trinn

 1. Sett WWAN-kortet inn i kontakten på WWAN-tilleggskortet [1].
 2. Koble WWAM-kablene til kontaktene på WWAN-kortet [2].
 3. Sett WWAN-kortbraketten som fester WWAN-kablene på WWAN-kortet [3].
 4. Fest den ene (M2x3)-skruen som fester WWAN-braketten til WWAN-kortet [4].
  SIM

Neste trinn

 1. Koble til batteri-kabelen.
 2. Sett på basedekslet.
 3. Sett inn SIM-kortet
 4. Sett inn SD-minnekortet.
 5. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\